dimarts, 16 de maig de 2017

VOLVO

No hi ha dubte que qualsevol cosa dita en llatí adquereix prestigi i esdevé important pel sol fet d’utilitzar la llengua dels romans.
Molt probablement això degueren pensar l’enginyer Gustav Larson i l’economista  Assar Gabrielsson quan l’any 1927 fundaren en la ciutat sueca de Göteborg  ( lloc que mai fou inclòs dins del límits de l’imperi romà) la marca  d’automòbils VOLVO.

El verb llatí volvo, volui, volutum significa fer rodar per la qual cosa VOLVO vol dir “ faig rodar”.

1 comentari: